SANGAK Mag

بررسی جلبک دریایی ام سی کرم (والاگرو ایتالیا)

 •  عصاره 100% جلبک دریایی آسکوفیلوم نودسوم
 •   افزایش دهنده فعالیت فتوسنتز، سطح تولید و تحریک رشد رویشی
  جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسیوم بر روی بسترهای سنگی، اغلب در امتداد خط مرزی حاصل از بالا و پایین رفتن جزر و مد رشد می کند. تغییرات شدید دما و رطوبت، از جمله استرس های محیطی هستند که آسکوفیلوم نودوسیوم به منظور زنده ماندن در برابر آنها، مقدار زیادی از مواد با خاصیت ضد استرسی تولید می نماید. ام سی کرم ترکیبی است با غلظت بالای عصاره گیاهی فعال که شامل بتائین، آمینواسیدها و هورمون های رشد طبیعی (سیتوکنین، اکسین و جیبرلین) با منشاء جلبک دریایی آسکوفیلیوم می باشد. ترکیبات ضد استرس، آمینو اسیدها، هورمون های رشد به همراه منگنز و روی در این کود آن را یک محرک رشد فوق العاده قوی تبدیل کرده است بطوری که اگر بر روی درختان میوه استفاده شود موجب درشت شدن میوه و افزایش شاخ و برگ و حجم کانوپی خواهد شد همچنین اگر بر روی زراعت استفاده گرده در امر پنجه زنی و تحریک رشد رویشی بسیار مفید خواهد بود.

  ترکیبات

  منگنز

  روی

  جیبرلین

  اکسین

  سیتوکنین

  بتائین

  اسید آلژنیک

  کربوهیدرات

  %1/5

  %1/5

  ppm30

  10 ppm

  100 ppm

  40 ppm

  %4

  %7

  مشخصات فیزیکی

  فرمولاسیون

  PH

  چگالی((gr/cm3

  هدایت الکتریکی

  رنگ 

  بسته بندی

  مایع

  3/9

  1/2

  0/17

  سبز

  1 لیتری

  مهمترین عملکردهای ام سی کرم

  1- افزایش شاخ و برگ گیاه

  2– افزایش مقاومت گیاه در مقابل استرس

  3- افزایش کمیت و کیفیت محصول

  4-تحریک پنجه زنی در غلات

  5-درشت میوه در درختان و صیفی جات و جالیز

  میزان و شیوه مصرف:

  صیفی جات گلخانه ای و گیاهان زینتی: در فاز رویشی جهت تسریع در بوته بندی و استقرار بهتر گیاه در زمین با 2-1 در هزار محلولپاشی گردد.

  درختان میوه: در مرحله رشد میوه 2 مرتبه با دوز دو در هزار به صورت محلولپاشی استفاده گردد.

  گیاهان زراعی: در دو نوبت با دوز 2-1 در هزار (2 لیتر در هکتار) در فاز رویشی بصورت محلولپاشی استفاده گردد.

  سبزیجات: بعد از هر برداشت به میزان 2 لیتر در هکتار با دوز 2-1 بصورت محلولپاشی استفاده گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *