حساب من

ورود

ثبت نام

ورود کاربران به وب‏‌سایت سنگک هنگام استفاده از پروفایل شخصی به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات سنگک است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین سنگک از سوی کاربر است.
--بر طبق قوانین شرکت ملی پست ایران ارسال کالاهای مایع  از طریق پست مجاز نمی باشد. پس در هنگام انتخاب گزینه شیوه حمل و نقل دقت داشته باشید که کالا یا کالاهای خریداری شده در صورت مایع بودند گزینه حمل بجز پست انتخاب نمایید. در غیر این صورت سنگک شاپ می تواند  آن سفارش  را از طریق سایر روش های حمل مجاز و قانونی ارسال نماید.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:300)