فروش شگفت انگیز
هیومیک اسید
  • هیومیک اسید
  • اصلاح کننده خاک
  • آمینو اسیدها
پیشنهادشگفت انگیز
محرک رشد
  • محرک رشد
  • کودهای کامل مایع
  • کودهای کامل پودری

محصولات ویژه

جیبرلیک اسید مگافیل(10 عددی)

2,900,000 ریال

جلبک دریایی AJS

3,519,000 ریال

قیچی باغبانی (میوه چینی) Rote

2,099,000 ریال

جیبرلیک اسید مگافیل

300,000 ریال

جلبک دریایی AJS (کارتن12 عددی)

39,349,000 ریال

کود(وای جی50 )YG-50

1,390,000 ریال

قیچی باغبانی ROTEX

3,470,000 ریال

موبورسین( ترکیب ویژه گل انگیزی)

900,000 ریال

کود 20-6-19 باواریا(15 کیلوگرمی)

11,000,000 ریال

کود آهن فری لن والاگرو (کارتن10کیلوگرمی)

39,000,000 ریال

پیشنهاد ویژه سنگک

کود کامل 36-12-12 کیمیا طیف (10 کیلوگرمی)

4,278,500 ریال

کود تکنوفیت پی اچ( تنظیم کننده اسیدیته خاک و ضد کف)

1,357,000 ریال

کود نیترات کلسیم (کلسینیت) یارا

7,550,000 ریال

کود اکورمون 0/5 لیتری (کارتن 12 عددی)

37,500,000 ریال

هیومیک اسید پلنت چویس

1,739,000 ریال

کود سیتو اسلو( ازت مایع) (کارتن)

8,800,000 ریال

کود کلسیم و بر فولکراپ

2,999,000 ریال

کود نوتری تک سویل بوستر 510(کارتن 4 عددی)

13,000,000 ریال

کود فرموکمپلکس

7,750,000 ریال

کودکا 50 امکس(دارای پتاسیم بالا)

2,190,000 ریال

خانگی(بهداشتی)

کود مایع فینال ایکس گرین

482,000 ریال

کود مایع ویتا ایکس گرین(250 میلی لیتر)

520,000 ریال

کارت آبی

21,000 ریال

زئوزران خمیر آنتی تارلو مبارزه با کرم خراط

940,000 ریال

پالیزین دفع کننده بیولوژیک حشرات باغات و گیاهان

1,390,000 ریال

کود آهن گرین ورد(50 گرمی)

190,000 ریال

کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ ویسپو بیش (1 کیلوگرم)

520,000 ریال

تنداکسیر دفع کننده ارگانیک حشرات گیاهان و باغات

1,390,000 ریال

کارت زرد

19,700 ریال

آخرین مطالب