کود مستر 20-20-20(10 کیلوگرم)

0 نظر
موجود

درباره محصول

فواید مصرف کود مستر:

1- تغذیه متعادل گیاهان نسبت به سه عنصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر میکرو

2-افزایش کمیت و کیفیت محصول

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: برای هر نوبت کوددهی با دوز 3-2 در هزار بصورت محلولپاشی یا به میزان 15-10 کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: برای هر نوبت کوددهی با دوز 3-2 در هزار روی برگها محلولپاشی یا به میزان300-150 گرم با توجه به سن درخت بصورت چالکود برای هر درخت استفاده گردد.

صیفی جات گلخانه ای و گیاهان زینتی: برای هر نوبت کود دهی با دوز 2-1.5 در هزار روی برگها محلوپاشی یا به میزان 1.5-0.5 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

***مستر 20-20-20  در طول فاز رویشی قابلیت استفاده دارد ***

بسته بندی :10 کیلوگرمی

۵,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۵,۰۱۷,۰۰۰ ریال

موجود در انبار