کود آهن فری لن والاگرو

1 نظر
موجود

درباره محصول

فواید مصرف والگرو آهن:

1- تغذیه گیاه در طول فصل رشد نسبت به عنصر آهن

2- برطرف نمودن سریع کمبود آهن در گیاه

3- افزایش سبزینگی گیاه به جهت تولید کلروفیل بیشتر

4- افزایش کمیت و کیفیت محصول

بسته بندی 1 کیلوگرم

۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار