کود سیتو اسلو( ازت مایع)

1 نظر
موجود

درباره محصول

  • 28% نیتروژن
  • 16/5 %ازت آهسته رهش
  • 11/5 %ازت به فرم اوره
  • 0/01 %عصاره گیاه رازک
  • ازت آهسته رهش علاوه براین که نیتروژن را در طول فصل رشد در اختیار گیاه قرار می دهد سبب باعث افزایش تولید سبزینه،پروتئین و نهایتا عملکرد محصول می گردد.
  • استفاده از این محصول در ابتدای فصل می باشدبه طوری که در طول فصل رشد به تدریج در اختیار گیاه قرار می گیرد.
  • این محصول به دلیل داشتن عصاره رازک آفات را از محصول به میزان مناسبی دور نگه می دارد.
  • بسته بندی 3 لیتری

۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار