هیومیک اسید AJS

0 نظر
موجود

درباره محصول

اثرات هیومیک AJS:

هیومیک AJS باعث افزایش قدرت ریشه زنی، جوانه زنی بذر، جذب مواد غذایی، حاصلخیزی خاک، سنتز کلروفیل و فعالیت آنتی اکسیدانتی می گردد.

هیومیک AJS باعث تحریک فعالیت میکروبی مفید خاک، هورمون ها و آنزیم های گیاهی می شود.

هیومیک AJS خسارات ناشی از استرس گرما و سرما کاهش می دهد.

۱,۴۱۷,۰۰۰ ریال

موجود در انبار