تکامین رایز

0 نظر
موجود

درباره محصول

اثرات تکامین رایز:

  • حلالیت بسیار خوب در آب
  • محرک ریشه زایى در گیاه
  • کاهنده و پیشگیرى کننده از خسارات ناشى از فعالیت نماتدها در خاک
  • گسترش حجم ریشه هاى مویین
  • بهبود دهنده جوانه زنى
  • افزایش استقرار گیاه در زمینه اصلى
  • افزایش رشد نهایى گیاه

۱,۷۶۷,۰۰۰ ریال

موجود در انبار