کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ فرتی گل

0 نظر
موجود

درباره محصول

  • گیاهان بیشتر از هرعنصری دیگری  به سه عنصر نیتروژن (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) نیاز دارند.
  • کودکامل  NPK فرتی گل دارای در صد استاندارد ۲۰%ازت ۲۰%فسفات ۲۰% پتاس (۲۰+۲۰+۲۰+TE)  و عناصر میکرو می باشد.
  • کودهای فرتی گل به صورت ۱۰۰% محلول در آب می باشند.
  • مواد اولیه شرکت یوروسالیدز
  • بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار