متالدهاید 6% (طعمه) مهان

0 نظر
موجود

درباره محصول

حلزون کش تماسی و گوارشی جهت حلزونهای مرکبات، کرم مفتولی، آبدزدکها، حلزونها و رابهای سبز و صیفی و جالیز و اشجار جنگلی. این سم در رطوبت پایین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون میشود.
مقدار مصرف:
مرکبات 25 – 20 کیلوگرم در هکتار، سبزی و جالیز و اشجار جنگلی 25 – 20 کیلوگرم طعمه در هکتار.

بسته بندی 250 گرم

۱۹۷,۰۰۰ ریال

موجود در انبار