کود محرک رشد آکادین – عصاره جلبک دریایی

0 نظر
موجود

درباره محصول

  • تسریع فرآیند تشکیل میوه
  • افزایش خاصیت انبار داری محصولات
  • کمک به رسیدن، بزرگ شدن و رنگ گرفتن میوه ها
  • افزایش شکر و ویتامین در میوه ها
  • افزایش بازار پسندی محصولات
  • محرک جوانه دهی و گلدهی بیشتر

بسته بندی 1 کیلوگرم

۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار