سوپر فیوتاپ(نیم لیتری)

0 نظر
موجود

درباره محصول

سوپرفیوتاپ دارای عناصر تغذیه ای و عصاره علفهای دریائی (Sea Weeds ) و دارای اسیدهای آمینه، ترکیبات آلی و قندی ویتامینها و هورمونهای گیاهی (اکسین، سیتوکنین و جیبرلین) می باشد  ترکیب فیوتاپ با فروتالیو تاثیرات فیوتاپ را تشدید خواهدکرد. دردرختان میوه و سایر گیاهان بایستی قبل از گلدهی ویا پس از ریزش گلبرگها و هنگام تشکیل میوه استفاده شود.

۹۹۹,۰۰۰ ریال ۹۵۵,۰۰۰ ریال

موجود در انبار