بردو

بردوکیمیا 5 لیتری

قارچ کش بردو کیمیا

برای کنترل بیماری هایی مانند پوسیدگی های طوقه و ریشه گیاهان، انواع شانکرها و بلایت ها، سرطان ها و گال های طوقه و ریشه، محلول پاشی ها به تنهایی کافی نبوده و لازم است بافت آلوده با ابزار تیزی تراشیده شده و بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده رنگ شود. این کار برای ضدعفونی محل هرس گیاهان نیز باید انجام شو

 • بسته بندی 1 لیتری
 • محصول: شرکت کاوش کیمیای کرمان،ایران
 • تاریخ تولید:1401/05
بردو

بردو کیمیا 1 لیتری

قارچ کش بردو کیمیا:

منظور ازمحلول پاشی با دوزهای ۵ یا ١۰ در هزار، مخلوط کردن ۵ یا ١۰ لیتر بردو در١۰۰۰ لیترآب می باشد.این میزان آب بسته به حجم سم پاش قابل تغییر است. برای مثال، برای تهیه دوز ۵ در هزار درسم پاشی به حجم ٢۰۰ لیتر، یک بطری یک لیتری را به شدت تکان داده و به داخل سم پاشی که در آن مقداری آب وجود دارد می ریزیم . سپس سمپاش را تا ٢۰۰ لیتر با آب پر کرده، کاملاً بهم زده و شروع به سم پاشی می کنیم

 • بسته بندی 1 لیتری
 • محصول: ایران
 • تاریخ تولید:1401/03
 • تاریخ انقضا:1403/03

 

بردوفیکس 1 لیتری

بردوفیکس 1 لیتری

 •  بردوفیکس، به صورت سوسپانسیون 20 % تهیه شده و یکی ازمهمترین قارچ کش ها و باکتری کش ها می باشد.
 • بردوفیکس طیف وسیعی دارد و برای مبارزه با انواع بیماری های گیاهی به ثبت رسیده است و حفاظت بلند مدتی را برای گیاهان در برابربیماری های مختلف بوجود می آورد. بردو با داشتن PH محدوده خنثی، ضمن کاهش خطرات گیاه سوزی، امکان اختلاط با انواع حشره کش ها و میکرو المنت ها را نیز دارد.
 • بردو فیکـس با گوگرد و روغن های معدنی و گیاهی قابل اختلاط است ولی نباید با حشره کش های ارگانوفسفره، کاربامات و نیز سمومی که در محیط قلیائی تجزیه می شوند مخلوط شود.
 • بسته بندی1 لیتری
 • محصول:  ایران
 • تاریخ تولید:1401/04
بردوسیف 5 لیتری

بردوسیف 5 لیتری

 • پیشگیری و کنترل انواع بیماری های دریختان میوه دانه دار(سیب،گلابی،به و…)، هسته دار (زردآلو، هلو، شلیل، گیلاس، آلو و…) مرکبات، کیوی، گردو، بادام، مو، پسته، خرما، انار، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزیجات، جالیز، برنج، حبوبات، غلات، زینتی و غیر مثمر
 • بسته بندی 5 لیتری
بردوسیف 1 لیتری

بردوسیف 1 لیتری

 • پیشگیری و کنترل انواع بیماری های دریختان میوه دانه دار(سیب،گلابی،به و…)، هسته دار (زردآلو، هلو، شلیل، گیلاس، آلو و…) مرکبات، کیوی، گردو، بادام، مو، پسته، خرما، انار، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزیجات، جالیز، برنج، حبوبات، غلات، زینتی و غیر مثمر
 • بسته بندی 1 لیتری
بردوسیف 100 سی سی

بردوسیف 100 سی سی

 • پیشگیری و کنترل انواع بیماری های دریختان میوه دانه دار(سیب،گلابی،به و…)، هسته دار (زردآلو، هلو، شلیل، گیلاس، آلو و…) مرکبات، کیوی، گردو، بادام، مو، پسته، خرما، انار، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزیجات، جالیز، برنج، حبوبات، غلات، زینتی و غیر مثمر
 • بسته بندی 100 سی سی
بردوفیکس 5 لیتری

بردوفیکس 5 لیتری

 •  بردوفیکس، به صورت سوسپانسیون 20 % تهیه شده و یکی ازمهمترین قارچ کش ها و باکتری کش ها می باشد.
 • بردوفیکس طیف وسیعی دارد و برای مبارزه با انواع بیماری های گیاهی به ثبت رسیده است و حفاظت بلند مدتی را برای گیاهان در برابربیماری های مختلف بوجود می آورد. بردو با داشتن PH محدوده خنثی، ضمن کاهش خطرات گیاه سوزی، امکان اختلاط با انواع حشره کش ها و میکرو المنت ها را نیز دارد.
 • بردو فیکـس با گوگرد و روغن های معدنی و گیاهی قابل اختلاط است ولی نباید با حشره کش های ارگانوفسفره، کاربامات و نیز سمومی که در محیط قلیائی تجزیه می شوند مخلوط شود.
 • بسته بندی5 لیتری
 • محصول : ایران
 • تاریخ تولید:1401/03
 • تاریخ انقضا:3 سال
بردو سمیران دو قلو

بردو سمیران دو قلو

 • آتشک ، لکه سیاه ، شانکر سیتوسپورانی ، پوسیدگی ریشه و طوقه درختان میوه دانه دار
 • غربالی ، پیچیدگی برگ هلو ، انبانک آلو ، شانکر سیتوسپورایی ، لکه آجری بادام ، شانکر باکتریایی درختان میوه دار
 • آنتراکنتوز ،شانکر باکتریایی، پوسیدگی رسیشه و طوقه ، بلایت و شانکر پوستی گردو
 • آنتراکنوز ، بلاست ، شانکر باکتریایی و گموز مرکبات
 • شانکر و سرخشکیدگی شاخه ، لکه برگی ، بلایت و گموز پسته
 • بسته بندی 4 کیلویی