فروش ویژه هفتگی
  فروش شگفت انگیز
  هیومیک اسید
  • هیومیک اسید
  • اصلاح کننده خاک
  • آمینو اسیدها
  پیشنهادشگفت انگیز
  محرک رشد
  • محرک رشد
  • کودهای کامل مایع
  • کودهای کامل پودری
  پیشنهاد ویژه سنگک

   بمباردیر شوگر

   283,000 تومان

   بیورادیکانت 0/5لیتری(کارتن12 عددی)فیوچراکو اسپانیا

   2,493,120 تومان

   کودکا 50 امکس(دارای پتاسیم بالا)

   319,500 تومان

   کود میواکانتانول(کارتن 10 کیلوگرمی-20 عددی)

   4,536,000 تومان

   روغن امولسیون شونده(ولک)4 لیتری غزال شیمی

   127,000 تومان

   محافظ (رنگ) تنه فراز 5 کیلوگرم (1 شل 4 عددی)

   700,000 تومان

   کود فرموکمپلکس

   850,000 تومان

   موتیو رادیکال (ریشه زا) 1 لیتری(کارتن 16 عددی)

   2,975,500 تومان

   کود تکنوفیت پی اچ( تنظیم کننده اسیدیته خاک و ضد کف)

   259,000 تومان

   کود نیترات کلسیم (کلسینیت) یارا

   977,000 تومان

   خانگی(بهداشتی)

   کود آلمندو روت(ریشه زا)

   42,000 تومان

   کود مس آلمندو

   42,000 تومان

   کارت زرد

   1,970 تومان

   چسب موش کتابی ترمینکس

   9,000 تومان

   زئوزران خمیر آنتی تارلو مبارزه با کرم خراط

   94,000 تومان

   چسب باغبانی فراز(5کیلوگرم)

   165,000 تومان

   کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ ویسپو بیش (1 کیلوگرم)

   55,000 تومان

   تنداکسیر دفع کننده ارگانیک حشرات گیاهان و باغات

   179,000 تومان

   ترمینکس

   24,700 تومان

   کود آهن گرین ورد(50 گرمی)

   19,000 تومان

   آخرین مطالب

   بذر