دلایل ریزش میوه درختان

درختان مرکبات در ابتدا به اندازه بیش از توان خود گل و میوه تولید می کنند و این گل ها و میوه ها به تدریج برای حفظ تعادل دچار ریزش می شوند و به عبارت دیگر درخت خود تنک سازی را انجام می دهد. در درختان مرکبات سه دوره ریزش طبیعی گل و میوه وجود دارد . ریزش اول در زمان گلدهی بیشتر گل ها دچار ریزش می شود. ریزش دوم زمانی شروع می شود که میوه ها به اندازه نخود هستند. ریزش سوم زمانی اتفاق می افتد که میوه ها بزرگتر شده و بیش از اندازه میوه گردو می باشند.

ریزش خیلی زیاد میوه ها نشانه آن است که درخت دچار نوعی تنش مانند تجمع زیاد آب در محیط ریشه درخت ، خشک شدن خاک ، مصرف خیلی زیاد یا کم کود ها ، آسیب دیدن ریشه درخت در اثر عوامل زنده و غیر زنده و … شده است .ماه های گرم و خشک تابستان و وزش باد های گرم موجب شروع ریزش میوه می شوند اگر به اندازه کافی رطوبت در محیط ریشه وجود نداشته باشد. کمبود عناصر غذایی مانند ازت ، پتاسیم ، بور و مس موجب ریزش میوه می شوند و میوه های تشکیل شده برای رشد و نمو به مواد فتوسنتزی ساخته شده اندام سبز درخت و یا ذخیره شده در درخت نیاز دارند و اگر این مواد در اوایل فصل به میوه ها نرسند ریزش میوه اتفاق می افتد . برای کاهش ریزش میوه یا تولید میوه های بزرگتر ، مصرف کود ها را براساس نیاز درخت باید در اوایل فصل رویش در بهار برنامه ریزی نمود. تغذیه حشرات از میوه و آلودگی میوه ها به برخی بیماری های قارچی نیز سبب ریزش میوه می شوند.

 

 

به طور کلی عواملی که سبب ریزش­های غیرطبیعی شده و لازم است یک تولید کننده مرکبات بداند به شرح ذیل است:

الف) خاک اشباع از آب و استمرار آن موجب پوسیدگی ریشه و در نتیجه ریزش می­شود.

ب) فقدان رطوبت کافی در خاک به ویژه در روزهای گرم که تنش خشکی درختان را در پی دارد.

ج) استفاده از روغن سفید در کنترل کنه مخصوصاً موقعی که خاک خشک و درختان در تنش خشکی قرار دارند.

د) کمبود یا ناکافی بودن مواد غذایی به ویژه ازت که در اواخر بهار یا اوایل تابستان منجر به ریزش میوه می‌شود.

ه) بعضی از روش­های مدیریتی چون تأخیر و یا استفاده ناصحیح از کودهای شیمیایی، مبارزه نکردن با علف­های هرز و انجام عملیات زراعی نامناسب و صدمه زدن به ریشه درختان که موجب تقلیل رطوبت و مواد غذایی می‌شود.

میوه درختان سیب ، گلابی و به در اوایل تابستان معمولا” به دفعات کمتر از گیلاس می ریزد. این ریزش نتیجه عدم توانایی درخت در تامین مواد غذایی برای تعداد زیاد میوه تشکیل شده روی درخت می باشد. گلدهی خیلی زیاد و گرده افشانی گسترده موجب تولید میوه به تعداد بیش از توان درخت در حفظ فیزیولوژیکی آن می گردد. درخت در تلاش برای ذخیره انرژی ، میوه های اضافی را می اندازد. اساسا” ، تنک کردن طبیعی در نتیجه رقابت بین میوه هاست.

عوامل نامساعد محیطی از قبیل سرما ، گرما و تغییرات ناگهانی رطوبت موجب ریزش میوه های نارس می شود. در رابطه با شرایط خاک در اثر آبیاری نامنظم ، کمبود عناصر غذایی نیز موجب ریزش میوه درختان می گردد. تشخیص کمبود عناصر غذایی در صورت بروز کمبود چند عنصر غذایی اغلب مشکل می باشد. تجزیه برگی می تواند به تشخیص کمبود نوع عنصر غذایی کمک نماید. گاهی در اثر باد بردگی علفکش ها ممکن است ریزش میوه درختان بوجود آید.

خسارت آفات و بیماری ها روی درختان میوه علائم مشخص تولید می کنند که با مشاهده علائم فعالیت آفات و بیماریها می توان به علل ریزش میوه ها پی برد.

 

منبع: سایت زنجیره پخش حیات سبز

پست‎های مرتبط:

اختلاط سموم ، پیامدها و نکات

در سم پاشی باغی همواره با این مسئله روبرو بوده...

مزایای استفاده از اسید هیومیک

هیومیک اسید یکی از اجزای اصلی مواد هیومیک است و...

اسید فولویک سنگک

اسید فولویک و اهمیت آن در کشاورزی

اسید فولویک و اهمیت آن در کشاورزی بقایای گیاهی و...

error: Content is protected !!

Theme Settings

Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()